Waterbronnen in AfrikaStichting Blaauw Service Afrika


De Stichting Blaauw Service Afrika (Stichting BSA) is voortgekomen uit de Stichting ter Ondersteuning Doctors for life international Africa (Stichting SODA).
Stichting SODA ondersteunt o.a. de Stichting Kliniek Závaro zijnde een medische kliniek in het plaatsje Závaro te Mozambique. Zo heeft de Stichting SODA de bouwactiviteiten van deze kliniek voor haar rekening genomen.
Na afronding van de bouw van de kliniek heeft de Stichting SODA zich ingezet voor ondersteuning van projecten in de omgeving van de kliniek. Zo is er door de Stichting SODA een boorwagen aangeschaft waarmee waterbronnen worden aangeboord, waardoor ‘schoon’ drinkwater kan worden opgepompt, hetgeen ten goede kan komen aan de gezondheidssituatie van de plaatselijke bevolking. Eén van de vrijwilligers van de Stichting SODA die zich bezig hield met het ‘bronboren’ was Janco Blaauw (geboren op 30 december 1993).

Na het overlijden van Janco Blaauw op 12 mei 2016, als gevolg van een noodlottig ongeval, heeft een aantal vrijwilligers het initiatief genomen om het ‘bronboren’ onder te brengen in een stichting ter nagedachtenis van Janco Blaauw: De Stichting BSA.

De oprichting van de Stichting BSA is in goed overleg gegaan met de Stichting SODA. Zo heeft de Stichting SODA activa (waaronder de reeds genoemde boorwagen) overdragen aan de Stichting BSA. Voor het bereiken van het doel ‘De ondersteuning bij de verbetering van de gezondheidssituatie van de lokale bevolking in Afrika door de aanleg van infrastructuur voor toereikende water- en sanitaire voorzieningen’, heeft de Stichting BSA geld nodig. Daartoe zal worden getracht zoveel mogelijk fondsen te verzamelen met name door de benadering van potentiële donateurs.

In de jaren 2018 – 2021 zullen vrijwilligers nieuwe waterbronnen gaan boren en onderhoudswerkzaamheden gaan plegen aan reeds bestaande waterbronnen in Mozambique met behulp van de reeds aanwezige boorwagen.

Ter vervanging van de huidige boorwagen, zal er een ‘nieuwe’ boorwagen worden opgebouwd in Nederland. Vervolgens zal deze ‘nieuwe’ boorwagen worden geëxporteerd naar Mozambique en worden ingezet voor het boren van waterbronnen. De verwachting is dat deze nieuwe boorwagen medio 2021 zal worden geëxporteerd.

Bestuur
Voorzitter : de heer Cornelis Jacob Blaauw (onbezoldigd)
Penningmeester : de heer Jonathan Gerard van Boven (onbezoldigd)
Secretaris : de heer Hendrik Jan van Dijk (onbezoldigd)

Doelstelling


Zoals reeds genoemd in het voorwoord is Stichting BSA opgericht ter nagedachtenis van Janco Blaauw. Hij had zijn hart verpand aan de lokale bevolking in Afrika met name Mozambique. Door middel van zijn opgedane kennis in Nederland probeerde hij, samen met een aantal andere vrijwilligers, de gezondheidssituatie van de lokale bevolking een impuls te geven door het boren van waterbronnen. Een aantal vrijwilligers heeft, na het overlijden van Janco Blaauw, besloten om zijn werk voor te zetten.

In Afrika is er een tekort aan drinkwater en sanitair.
Twee voorbeelden van de gevolgen van het tekort aan drinkwater en sanitair zijn:
- Vrouwen en kinderen lopen dagelijks uren naar een bron met drinkwater. Tijd die kinderen normaal gesproken op school zouden moeten zitten of waarin vrouwen geld hadden kunnen verdienen.
- Water waarin kleren gewassen worden, behoeftes worden gedaan door mens en dier en waar ziekte verspreidende insecten wonen wordt gebruikt als drinkwater.

Het gebruik van dit onveilig drinkwater en gebrekkig sanitair heeft ernstige ziekten tot gevolg zoals diarree, tyfus, dysenterie en cholera en kan zelfs leiden tot de dood.
De missie is om drinkwater te faciliteren voor de lokale bevolking door middel van het boren van zoveel mogelijk waterbronnen, hetgeen ten goede zal komen aan de algehele gezondheidssituatie van de bevolking.

Beleidsplan & financieel


Stichting BSA stelt periodiek een beleidsplan op.
De meest recente versies kunt u hieronder downloaden.

Beleidsplan 2018 - 2021
Beleidsplan 2022 - 2025


Daarnaast publiceren wij jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten:

Balans per 31 december 2022
Balans per 31 december 2021
Balans per 31 december 2020
Balans per 31 december 2019

Staat van baten en lasten 31 december 2022
Staat van baten en lasten 31 december 2021 
Staat van baten en lasten 31 december 2020
Staat van baten en lasten 31 december 2019


Tot slot het van overheidswege verplichte document voor ANBI geregistreerde instellingen

Standaardformulier publicatieplicht 31 december 2022


Wilt u donateur worden of heeft u een vraag?,
neem gerust contact met ons op.


Stichting Blaauw Service Afrika
Berberisstraat 16
8091 KL Wezep

06-54723102


KvK nummer 69858497
RSIN nummer 8580.40.876
Bankrekening nummer NL86 RABO 0325 1298 00